winlas

Kalite ve Çevre Politikaları

Kalite Politikamız;

Değişen teknoloiyi sürekli takip etmek, uygun olanı firmaya kazandırmak ve bu sayede müşteri beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek, müşteri rekabetine katkı sağlayacak, dünya standartlarındaki ürünü üreterek tam zamanında teslim etmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak, Kalite yönetim süreçlerini ve ürün kalitesini sürekli iyileştirerek firmaya ve paydaşlarına değer yaratmak, iş güvenliği bilincini eğitimler ile geliştirmek, personeli öneriler ile gelişmeye ortak etmek ve ödüller ile motivasyonu arttırmak, kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yaşadığımız topluma ve çevreye saygılı olmaktır.Çevre ve İş Sağlığı / Güvenliği Politikamız;

İçinde yaşanabilir bir çevreyi ve personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini sürekli sağlamak için; yürürlükte bulunan yasal şart ve mevzuatlara uymak, çevre ve İş sağlığı yönetimlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, çalışanlarımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek, Atıklarımızı çevreye ve insanımıza zarar vermeden kontrollü olarak uzaklaştırmak, enerji ve doğal kaynak tüketimlerimizi kontrol altında tutmak ve azaltmak, Çevresel ve iş sağlığı güvenlik risklerini analiz ederek, çevre ve iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler almak, Yatırımlarımızda çevre ve insan güvenliğini ön planda tutmak, İşletme hedef ve prensiplerimizdir.