Proje

Proje

Müşterilerle yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan tüm veriler kayıt altına alınır ve ürün dosyasına konulur. Bu veriler neticesinde Auto Cad programında kalıp ve aparatların tasarımı ve uygulaması yapılır. Yapılan kalıp ve aparatlar normal çalışma koşulları altında ürün gerçekleşmesi için deneme üretimine tabi tutulur ve tüm parametreler dökümante edilir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra müşteri onayına sunulur. Müşteri onayından sonra önseri uretimi ile tüm parametler tekrar kontrol edilir ve onaylanır. Mevcut ürünlerdeki değişikliklerde ve ürun geliştirmelerinde de aynı süreçler takip edilir.