Tarihçe

Tan Kauçuk

Tan Kauçuk 1963 yılında Cavit Tan tarafından yurt içi pazarlar için sünger yapıda sızdırmazlık profil uygulamalarıyla çok değişik endüstriyel sektörlere hitap etmek amacıyla kurulmuştur.


Firma yönetimi 1995 yılında mevcut birikimleri ile ikinci jenerasyona bırakılmıştır. Pazarını daha da genişletmek ve uluslararası firma hüviyetine ulaşabilmek amacıyla yurtdışı pazarlara açılmaya karar verilmiş ve bu doğrultuda yatırımlarla üretim teknolojisi modernize edilmeye başlanmıştır. Kauçuk karışımından, profil ekstrüzyonuna tüm operasyonlar en yeni teknolojik makine ve ekipmanlarla, standart ve güvenli çalışma koşulları altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır.


1997 yılından itibaren 2000 m2 lik Kurtköy tesislerinde üretim devam etmiştir.


2002 yılından itibaren ise 12000 m2 lik Tuzla Organize Sanayi içersindeki modern tesislerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.


Tan Kauçuk, yarım asra yaklaşan geçmişi ile kazandığı teknolojik birikimlerini, sahip olduğu değerleri geliştirme çabalarını, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarının kendine duyduğu güven ve sevgiyi sahip olduğu en önemli değerler olarak kabul etmektedir.