Test Süreci

Test Süreci

Ürün gerçekleşmesinde kullanılan tüm hammadde ve yardımcı malzemeler teknik şartnarnelere göre laboratuarda kontrol edilir. Tedarikçi performansları bu kontroller neticesinde bilgisayar sistemine otomatik olarak kaydedilir. Böylece performansları yeterli olan fırmalarla çalışılması güvence altına alınmıştır.


Profil ekstrüzyonunda kullanılan karışımlar laboratuarda teknik şartnarnelere göre kontrol edilir ve uygun olanların bir sonraki operasyonda kullanılmasına izin verilir.


Ekstrüzyon ve varsa tamamlama operasyonları sonrasında çıkan ürünler ise ürün tasarımı aşamasında hazırlanan ürün kontrol kriterlerine göre kontrol edilir ve uygun olanların sevk ambarına gönderilmesine izin verilir.


Bu kontrollerde kullanılan tüm kontrol ekipmanlarının düzenli olarak kalibrasyonları yapılarak, doğrulukları güven altına alınmıştır.