Kauçuk Terminolojisi

Uzmanlıklarımızı, müşterilerimize ve son tüketiciye daha iyi bir hizmet sunabilmek için geliştiriyoruz. Yüksek kalite ve güvenilirlikte sızdırmazlık elemanı olarak kauçuk çözümler.

Kauçuk Terminolojisi
A
 • Akım : Pişmemiş kauçuğun veya ısıtılmış plastiğin kalıp ve çalışan sistem içinde kalıplama süreci boyunca hareket etme yeteneği
 • Akışkan : sıvı yada gaz
 • Akma/Sızma : Gerilim altında iken kauçuğun ilerleyen gevşemesi.Bu gevşeme sonuç olarak kalıcı deformasyona neden olur.
 • Alev Dayanımı : Standart koşullar altında yanmaya dayanmayan materyalin yanma dayanımı.
 • Anilin Noktası : Eşit hacimdeki saf anilin ile yağın birbiri içinde tamamen çözüldüğü en düşük sıcaklık o yağın analin noktasıdır.
 • Anlık Deformasyon : Deformasyona neden olan yüklemenin çekilmesinden hemen sonra ölçülerek bulunan deformasyon.
 • Antioksidant : Oksitlenmeyi geciktirici yada önleyici organik madde.
 • Antiozonant : Elastomer dinamik veya statik olarak ozon tesiri altında kaldığında , ozonun etkilerinden görünen çatlamaları önleyen veya engelleyen madde.
 • Aromatik Hidrokarbon çözücüler : Ana benzen yapısına sahip olan çözücüler.
 • Aromatik olmayan : Petrol tipi yağ gibi düz zincirli organik yapılar.
 • Aşınma : Sürtme, kazıma veya aşındırma gibi mekanik hareketlerle bir yüzeyi aşındırma/yıpratma.
 • Aşınma Direnci : Kauçuk karışımının mekanik aşınmaya karşı dayanma kabiliyeti.
 • Asit Direnci/Asit Dayanımı : Asitlerin etkilerine direnme.
 • Atmosferik Çatlama : Kauçuğun yüzeyinde oluşan çatlamalar.
 • Atmosferik Dayanım : Oksijen, ozon, atmosferik kirlilik, sıcaklık dalgalanmaları ve ultraviole ışınlar gibi asmosferik şartlara dayanma kabiliyeti.
 • Ayna Yüzey : Parlayan, cilalanmış yüzey.
 • Az Pişme : Optimumdan daha az pişme derecesidir. Yapışkanlık, pişme hızındaki yavaşlık ve fiziksel özelliklerdeki düşüklük bunun göstergesi olarak açıklanabilir.
B
 • Bağıl Nem : Sabit sıcaklıkta havada bulunan su buharı miktarının oranıdır.
 • Banburi : Elastomer ile birlikte karışımda kullanılan dolgu maddelerini karışmak için kullanılan dahili karıştırıcının kendine özgü bir çeşidi.
 • Basınç : Orijinal kesitin her birimne uygulanan baskı/kuvvet.
 • Basınçlı Kalıplama : Kauçuk karışımının önyükleme yapıldığı kalıp modeli. Karışım normalde kalıp oyuğuna yerleştirilir ve şekil alması için kalıbın kapanmasıyla sıkıştırılır.
 • Boşluk : Malzemenin/karışımın bulunmaması veya istenen yerde olmaması.
 • Buhar : Atmosferik koşullar altında sıvı halinde bulunan sıvının gaz halidir.
 • Buhar Basıncı : Kapalı bir kapta, belli bir sıcaklıktaki sıvı veya katı ile uygulanabilen maksimum basınç.
 • Buharlaşma : Sabit haldeki sıvının buhar haline direkt dönüşmesi.
 • Bükme : Milin dönme kuvveti.
 • Burulma / Torsiyon Mukavemeti : Kauçuğun burulmaya/bükülmeye karşı dayanabilme/direnme yeteneği.
 • Bütil : izopren ve iso-butilen den oluşan ikili polimer .
C
 • Conta : Sıvı, akışkan ve gazın geçişini önlemek için kullanılan bir elastik eleman.
Ç
 • Çapraz Bağlama Kimyasalları : Termoset kauçuk ürün formuna getirebilmek için polimer zincirlerini birbirine bağlayan kimyasalllar.
 • Çatlama : Genellikle aşırı gerginlikten dolayı yüzeydeki keskin kırık yada yarık.
 • Çekme : 1) Kalıp boşluğu ile bu kalıp boşluğunda üretilen ürün ebatları arasındaki orandır. 2) Havayla kurutma sonucu ortaya çıkan, çözülebilir akışkanların atılmasının neden olduğu conta hacminin azalması.
 • Çekme Dayanımı : Bir birim alanındaki kauçuk numunesinin kopmasına neden olan kuvvet .
D
 • Dinamik Conta : İzafi hareket halinde olan parçalarda sızdırmayı önleyen conta.
 • Dinamik/Hareketli : Elastomerik parçanın hareketli bir ortamda veya temasta olduğu hareketli parça ile beraber uygulanması.
 • Doğal Kauçuk : Bitkisel kaynaklardan sağlanan ham veya arıtılmamış kauçuk
 • Doğrusal genişleme : Herhangibir doğrusal yönde veya tüm doğrusal boyutlarda ortalama genişleme.
 • Durometre : (A)Kauçuğun sertliğini ölçen bir araçtır; Kauçuk yüzeyindeki bir çentik noktasına nüfüz etme direncini ölçer;(B) Kauçuk sertliğinin sayısal verisidir.
 • Düşük sıcaklık elastikiyeti : Kauçuk ürününün çatlamadan eğilip,bükülme ve esneme yeteneği
E
 • Ek/Dolgu : Genellikle Kauçuk veya plastiğe kimyasal veya fiziksel olarak yapıştırılan metal veya plastik tamamlayıcı parçalar.
 • Ekstrüzyon/Kalıptan basma : Kauçuk karışımının bir kalıptan basınç altında akması veya şekil değiştirmesi.
 • Elastomer : Büyük yada küçük şekil değişimlerinden sonra kendi orijinal şekillerine dönebilen elastik özelliklerdeki doğal yada sentetik malzemeler.
 • Emme : Bir maddenin (sıvı,gaz veya buhar) diğer bir maddenin içine karışmasıyla oluşan fiziksel işleyiş.
 • En; Genişlik : Kalınlık veya fitil kesiti veya kalınlığı.
 • Enjeksiyon kalıplama : Isıtılmış plastik veya kauçuğun kalıp oyuğunda akışkan halde iken basınçla uygulanan kalıplama yöntemi.
 • Epdm : Etilen-Propilen-Dien üçlü polimeri;Mükemmel ozon dayanımı ile bilinir.
 • Esnek Çatlama : Tekrarlanmış bükme veya esneme sonrası ortaya çıkan yüzey çatlaması.
 • Esneklik : Elastomerin , orijinal boyutunu ve şeklini değiştiren özellikler ortadan kaldırıldıktan sonra eski haline dönme yeteneğidir. Genellikle ortadan kaldırılan gücün kullanılan sıkıştırma gücüne oranı olarak açıklanır.
 • Esneklik Katsayısı : Statik gerilimden farklı olarak deformasyona direnme ölçeklerinden bir tanesi.
 • Esneklik Ölçüsü : Genellikle düşmüş ve sıçramış kütlenin dikey dönüşünün yüzdesi olarak esnekliğin/yaylanmanın ölçümü.
 • Esneme dayanımı : Kauçuk parçanın hareketli bükülme basıncına dayanma yeteneği.
F
 • Fazla Sertleşme/Pişme : İstenen bazı özelliklerin bozulmasına yol açan optimum pişme derecesinden daha fazla pişirme.
 • Flok : Lifli dolgu maddeleri bazen kauçuk karışımı içinde kullanılır.
G
 • Gaz Atma : Kauçuğun veya karışım içersindeki diğer malzemelerin içersinde bulunan gazın kontrollü bir şekilde dışarıya atılması.
 • Gaz Çıkarma : Buhar veya gaz halindeki uçucu bileşenlerin karışımın bulunduğu boşluk içersinde anında salıverilmesidir.
 • Gaz geçirgenliği : Bir maddenin basınç altında gaz geçirme derecesi.
 • Gerçek Boyut : Toleranslarınında içinde olduğu bir ürünün gerçek, güncel boyutları.
 • Gerilme Gevşemesi : Sabit zaman ve sabit bir gerilmedeki baskı azalması. (Viskoelastik tepki)
 • Gerinim : Güçten/sıkıştırmadan kaynaklı sapma.
 • Gözenek;Hücre : Kısmi olarak duvarlarla çevrilmiş küçük tek oyuk.
 • Gözeneklilik : Delikli/gözenekli oluş hali veya kalitesi.
 • GRS : Bakınız SBR
 • Güneş Çatlamaları : Dolaylı veya direkt güneş ışına maruz kalmanın neden olduğu çizikler, çatlaklar veya sıyrıklar.
H
 • Hacim Değişimi : Contanın sıvıya batırılması sonucu hacmindeki değişimdir ve orijinal değere orani ile tanımlanır.
 • Hacim Şişmesi : Akışkanın şişirme hareketinin neden olduğu fiziksel boyutlardaki artış.
 • Hafıza : Materyalin deformasyon sonrası original şekline dönme eğilimi.
 • Hava ile Pişirme : Pres veya buharla vulkanizasyondan farklı olarak kauçuk ürünlerin hava içinde vulkanizasyonu.
 • Havada Yaşlandırma Dayanımı : Çevrenin (havanın ) normal etkilerinden dolayı fiziksel özelliklerini kaybetmeye dayanım.
 • Havayla Bozunma : Elastik veya plastik malzemelerde atmosferik şartların meydana getirdiği bozulma etkisi.
 • Hızlandırıcı : Daha düşük sıcaklıkta veya kısa sürede elastomerin vulkanizasyonunu hızlandırmak amacı ile kullanılan madde.
 • Hızlandırılmış Ömür Testi : Normal servis koşulları altında bozulma etkilerini kısa zamanda tespit edebilmek için tasarlanmış test şartları.
 • Hızlandırılmış Yaşlandırma : Ozon, sıcaklık, oksijen ve ışığın zararlı etkilerini mümkün olduğunca kısa süre içinde öğrenmek için çeşitli kauçuklar üzerinde uygulanan testler.
 • Hypalon : Klorla sülfatlanmış polietilen için Dupont ticari adı;Elastomer.
I
 • Isıl Genleşme : Isı artışının neden olduğu genişleme; doğrusal yada hacimsel olabilir.
 • Izopren-Akrilonitril Kauçuk : 34% civarında ACN içeren düşük plastiklikteki ikili polimer.
İ
 • İletken Kauçuk : Elektriği geçirebilen kauçuktur. Genellikle statik elektriği iletmek için kullanılan kauçuk ürünlerde uygulanır.
 • İstatistiksel Proses Kontrolü : Süreçlerin devamlılığını pekiştirmek ve kapasitesini arttırmak için istatistiksel tekniklerin süreler ve çıktıları üzerinde kullanımı.
K
 • Kabarcık : Vulkanize olmuş kauçuk parça yüzeyinde ve kesitinde görülen hava boşlukları.
 • Kalender : Çelik merdaneler arasında kauçuğu plaka/yaprak haline getirmek için kullanılan makine.
 • Kalıcı Deformasyon : Basınç yükü kaldırıldıktan sonra kauçuk numunesinin orijinal boyutuna dönüşememesinin ifadesidir.
 • Kalıp Yağı : Pişmemiş/ham kauçuğun kalıp oyuna girişinden önce kalıp yüzeyine sürülen, pişmiş kalıp parçasının hareketini kolaylaştırmaya yarayan malzeme.
 • Kanal kapağı/subap : Transfer kalıbının veya enjeksiyon içinde bulunan oyuktaki materyalin akışını sağlayan delikler/ağızlar.
 • Kaplama : Kauçuk ve alt katman arasında kimyasal yapışma meydana getirmek için kimyasal astarlar veya yapıştırıcılarla oluşturulan uniform tabaka.
 • Karışım : Kullanılabilir kauçuk ürünü meydana getirebilmek için polimerlerin ve diğer bileşim maddelerinin karışımına atfedilen terim.
 • Kauçuk : Bakınız Elastomer
 • Kaydedici : Kalıp içindeki plakaların/tabakaların hatasız eşleştirilmesi
 • Kesit : Doğru açıyla kesildiğinde contanın iç yapısını gösteren görünüş
 • Kimyasal Yapıştırma : Kalıplama öncesinde özel yapıştırıcılar uygulayarak kauçuğu ek parçaya yapıştırma yöntemi.
 • Kırılganlık : Deformasyona bağı çatlama eğilimi.
 • Kopma/Ayrılma : Bir ürünün herhangi bir bölümünün ayrılması veya devamsızlığı/kesikliği.
 • Kopma/Koparma : Kayma hareketini başlatmak için kullanılan kuvvettir. Benzer kelime sürtünme ile de açıklanır. Aşırı kopma değeri yapışma dayanımının fazlalığına işarettir.
 • Kopolimer : iki farklı monomerin bileşimini içeren polimer
 • Korozyon : Katı maddenin aşınması genellikle metale temas ettiği yerdedir.Asıl aşınma aracı iç yüzeyde tutulmuş sıvıdır/akışkandır
 • Kusma : Üretimi tamamlanmış ürünlerin yüzeyinde bazen üretim ve depolama sonrası görünen sıvı ve solid yumuşatıcıların yüzeyde neden olduğu toza veya süte benzer tortu görüntüsü. Dış kaynaklı toz ile karıştırılmamalıdır.
 • Kuvvetlendirici Kimyasal : Sıkıştırma,kopma ve diğer gerilim özelliklerini geliştirmek için elastomer içinde karıştırılmış kimyasal malzeme.
M
 • Maksimum uzama : Bir materyalin kopmadan önce ne kadar uzayacağının ölçümüdür ve orijinal uzunluğuna oran ile tanımlanır.
 • Mekanik Yapıştırma : Ek izdüşümleri, baskılar ve delik/çukurların kullanımı ile kauçuğu ek parçalara fiziksel yapıştırma metodu.
 • Modülüs (Gerilim) : Belirli uzamadaki çekme gerilimi ( Elastomerler için uzama herzaman 100%dür.)
 • Mooney Viskozitesi : Kesme Diskli Viskozimetre ile vulkanize edilmiş veya edilmemiş karışımın plastiklik ve akışkanlık değeri.
N
 • Neopren : Kömür,tuz ve kireçtaşından hazırlanan kloropren polimeri.
 • Nitril : Petrol akışkanlarına dayanımı, mükemmel fiziksel özellikleri ve uygun sıcaklık aralığından dolayı genellikle "O-RİNG"conta yapımında kullanılır.
 • Nominal Ölçü : Onlu tabanda gerçek değere en yakın kesirli eşdeğer
O
 • Oksidasyon/Oksitlenme : Karışım üzerindeki oksijenin, yüzey görünümünde veya fiziksel özelliklerindeki değişme ile ortaya çıkan reaksiyonudur.
 • Oksijen Bombası : Yüksek bir sıcaklığa ısıtılarak oluşan yüksek bir basınçta oksijeni tutabilen bir çemberdir. Hızlandırılmış ömür testinde kullanılır.
 • Optimum Pişme : Kauçuk parçadan istenen özelliklerin en uygun kombinasyonunu sağlayan pişme hali.
 • Ozon Dayanımı : Genellikle çatlamaya neden olan güneşin bozucu etkilerine olan dayanma yeteneği.
Ö
 • Ömür testi : Bir artikelin belirlenmiş tahrip edici koşullara veya kuvvetlere direnç süresini ve miktarını belirlemede kullanılan laboratuar test metodu.
 • Özgül Ağırlık : Belirli bir sıcaklıkta, bir maddenin ağırlığının aynı hacimdeki suyun ağırlığına oranı.
P
 • Parti, Yığın : Bir karışım sürecinin üretimi,bir defada alınan miktar
 • Ph : Bir çözeltinin asit veya alkalin derecesini tanımlar.
 • Pişme Sıcaklığı : Kauçuğun ürünün vulkanizasyon sıcaklığı.
 • Pişme Sonrası : Sıcaklık faktörü kaldırıldıktan ve istenen pişim gerçekleştikten sonra vulkanizasyonun devam etmesi.
 • Plastiklik : Sabit cisim deformasyona maruz bırakıldığında şekli bozulacaktır. Basınç kaldırıldıktan sonra toparlanma yoksa cisim tamamen plastiktir. Eğer toparlanma ani ve eksiksiz ise kütle tamamen elastiktir. İkisi arasında istenen farktır.
 • Plastometre : Ham veya pişmemiş kauçuk karışımın plastikliliğinin ölçüm aracı.
 • Polimer : Elastomer ile eş anlamlıdır. Bir veya daha çok monomerin birçok özgün birimlerinin birleşmesiyle şekillenen malzeme.
 • Polimerizasyon /Polimerleşme : Bir yada daha fazla basit maddenin orijinal yapılarından tamamen farklı özelliklere sahip komleks malzemeye kimyasal yollardan dönüştürülmesi.
 • Polüretan : Yüksek radyasyon, aşınma ve ozon karakteri ile bilinen organic madde.
R
 • Raf Ömrü : Depolama esnasında zamanla ortaya çıkan malzeme özelliklerindeki değişim.
S
 • SBR Stiren-Butadien Kauçuk : Özellikleri tabii kauçuğa benzeyen , butadien ve stiren polimerlerinden oluşan ikili polimerdir.( Butadien, petrolün gaz hali olan bir maddedir;Stiren, Etilen ve Benzen'in tepkime ürünüdür.)
 • Sentetik Kauçuk : Üretilmiş veya yapay elastomerler.
 • Sertleşme : Bakınız Vulkanizasyon
 • Sertlik : Standart sertlik ölçme aleti ile uygulanan bozma kuvvetine karşı olan dirençtir.
 • Sertlik, Shore A : Shore A skalasında ölçülen kauçuğun Durometer sertlik değeridir. Sayı büyüdükçe malzemenin daha sertleştiği, sayı küçüldükçe malzemenin daha yumuşadığı anlaşılır.
 • Servis : Karşılanan operasyon koşulları.
 • Shore A : Bakınız Durometer
 • Sıcaklık Aralığı : Karışımın fonksiyonlarını yerine getireceği maksimum ve minimum sıcalık limitleri .
 • Sıcaklık Yaşlandırması : Yüksek sıcaklık sonucu ortaya çıkan fiziksel özelliklerdeki bozulma testi.
 • Silikon Kauçuk : Çok geniş sıcaklık aralığında özelliklerini devam ettiren bir elastomerdir.
 • Silindir : İçinde piston,silindir,mengene, rot veya milin bulunduğu sistem akışkanları tarafından kullanılan karışım boşluğu.
 • Sınama/Tezgah Testi : Gerçekte kullanılması gereken test aletleri olmadan mevcut test ekipmanları ile tahmini olarak tasarlanan test koşulları ile yapılan başlangıç testleri.
 • Sıvıda Batma : Bir artikelin sıvı içine tamamen kaplanacak şekilde yerleştirilmesi.
 • Sızdımazlık oranı : Akışkanın (gaz yada sıvı) bariyeri geçtiği oran. Sızdırmazlık oranı bariyerden sızmış veya nufüz etmiş toplam miktarı içerir.
 • Sızdırma : Yumuşatıcıların, vaksların veya benzer malzemelerin ince film tabakaları halinde yüzeyde görünmesi.
 • Sızdırmaz Conta : Basınç altında sıvıların tutulması veya dışarıya sızdırmaması için kullanılan elastik malzeme. Genelde durağan conta olarak zikredilir.
 • Skorç : Kauçuk karışımının Mooney Viskometer test aracı ile ölçülen pişme değeri.
 • Soğuk Direnci : Servis şartlarında değişme olmadan soğuğun veya düşük sıcaklığın etkilerine dayanama yeteneği.
 • Soğukta Akım : Basınç altındaki sürekli deformasyon.
 • Soğukta Esneklilik : Önceden belirlenmiş zaman için önceden belirlenmiş düşük sıcaklığa maruz kalma esnekliği.
 • Son Kalıpma : Vulkanizasyonda kalıp yüzeyi ile kauçuğun yakın teması tarafından kesintisiz yüzey meydana getirilir.
 • Son Pişme : Bazı özel elastomerlerin vulkanisyon sürecinde ikinci adım.Parçaların karalılığını sağlar ve vulkanizasyon sürecinden kaynaklanan ürün ayrışmasını elimine eder.
 • Statik Conta : İzafi harekete sahip parçalar arasında sızdırmazlık yapmak için tasarlanan parçalar.(Bakınız:conta)
 • Sürtünme : Yüzey temasından kaynaklanan harekete direnç.
 • Sürtünme (kopma ) : Hareket başlangıcında oluşan sürtünme.
Ş
 • Şişme/Genişleme : Sıvıya batırmanın neden olduğu parçadaki hacimsel artış.
T
 • Tanımlama : Conta yüzeyinde tanımlama amaçlı renklendirilmiş benekler veya ince çizgiler.
 • Termoplastik Kauçuk : Vulkanizasyon gerektirmeyen, ısıtldığında yumuşayan, soğuduğunda sertleşen fakat bu esnada orjinal karakteristiklerinden çok az kaybeden kauçuk.
 • Termoplastik/ısıl plastik : Tekrar tekrar ısıtıldığında yumuşayabilen ve ısı düşüşünde sertleşebilen plastik.
 • Termoset : Kimyasal yöntem veya sıcaklık uygulanmasıyla pişirilerek erimeyen ve çözünmeyen hale getirilmiş elastomer veya plastik.
 • Terpolimer : Kimyasal olarak birleştirilmiş üç farklı monomer içeren polimer.
 • Titreşim Sönümleme : Elastomerin titreşim veya sarsılma enerjisini emme yeteneği.
 • Transfer Kalıplama : Piston ve üst baskı kalıbının arasına yerleştirilen bir hazne içindeki kauçuk karışımının baskı kuvvetiyle kalıp kanallarından geçip kalıbın içini doldurmasıyla yapılan kalıplama metodudur.
U
 • Uzama : Genellikle maksimum uzama anlamına gelir veya numune koptuğunda orijinal uzunluktaki artışın yüzdesidir.
V
 • Vakum/Emme : Atmosfer basıncından daha düşük bir gaz ile meydana gelen boşluğa verilen terim.
 • Viskozite : Sıvıların ve katı plastiklerin ani şekil değişimine karşı direnci, akmaya karşı direnç.
 • Vulkanizasyon : Isı ve basınç kullanımı sonucunda kauçuk ve benzeri malzemelerin elastikiyetini ve dayanılıklığını arttırma işlemi.
 • Vulkanizasyon Kimyasalları : Elastomerin vulkanize olmasını sağlayan malzemeler.
Y
 • Yağ Dayanımı : Çeşitli yağların bozucu ve sişme etkilerine kauçuğun karşı koyma yeteneği.
 • Yağ genişlemesi : Kauçuk parçanın yağ veya diğer akışkanları emmesinden doğan hacimsel değişimi.
 • Yakıt (Aromatik) : Kauçuğun çok az şişmesine neden olan benzen veya aromatik hidrokarbonlar içeren yağ.
 • Yalıtkanlık özellikleri : Elektriksel gerilmelerden dolayı delinmeye karşı bir materyalin direnç kabiliyeti. Bu özellik herbir mil kalınlığına uygulanan volt ile tanımlanır.
 • Yanma : Ham karışımın proses esnasında optimum değerlerden farklı oranda pişmesi.
 • Yapışım : Kauçuğun herhangi bir temas yüzeyine yapışma veya yapıştırma eğilimi.
 • Yapışma : Yapışmak veya birbirine yapıştırmak
 • Yapıştırma : a) Mekanik-fiziksel yöntemlerle , örneğin bir delik, kilit, zarf metodu gibi, iki malzemenin birbirine bağlanması. b) Önceden vulkanize edilmiş bir elastomerin başka bir nesneye uygun yapıştırıcılar kullanarak herhangi bir ısıtma işlemi yapmaksızın yapıştırılması . c) Bir elastomerin sıcaklık ve basınç uygulayarak başka bir yüzeye vulkanize edilerek yapıştırılması.
 • Yaşlanma : Geçen zamanla fiziksel özelliklerin değişikliğe uğraması.
 • Yayılma/Difuzyon : Kendine has moleküllerinin birbirine geçme hareketinden dolayı iki veya daha fazla maddenin karışımı. Gazlar solidlerden daha fazla yayılırlar.
 • Yırtılma Dayanımı/Direnci : Kesilmiş numuneye gerilim uygulandığında sıyrık veya kesiğin oluşmasına karşı direnç.
 • Yırtılma Mukavemeti : Belirli yapıdaki numunenin kopması için gereken kuvvet.
 • Yumuşatıcı / Plastifiyan : Düşük sıcaklık özelliklerini geliştirmek, sertliği azaltmak ve prosesi kolaylaştırmak için elastomere eklenen ağır akışkan madde.
 • Yuvarlak Conta : Sıkıştırma ve baskıyla sızdırmazlık meydana getiren yuvarlak kesitli elastik parça.
 • Yuvarlaklık/Küresellik : Kalıplanmış bir kürenin, mükemmel bir küreye göre tolerans ölçüsü; ayrıca yuvarlaklık olarak tanımlanır.
 • Yüzey Pürüsüzlüğü : Kullanım için kabul edilebilir yüzey pürüzsüzlük derecesi.Yüzey pürüzsüzlüğü sayı olarak ortalamalandırılır.Birim genellikle mikrometre veya mikroinç'tir.