Tan Kauçuk Kalite Politikası

Biz Tan Kauçuk Ailesi Olarak;

Müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda amacımız; değişen teknolojileri ve şartları takip ederek risk ve fırsatları etkin şekilde yönetip, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, firmamızın sektöründe lider firmalar arasına olmasınI sağlamaktır.

Bu ilkemizin gerçekleşmesi için;

 • Otomotiv kalite şartları, müşteri özel istekleri ve yasal gereklilikler doğrultusunda standartlara uygun ürün ve hizmet üretmeyi,
 • Kalite Yönetim prensiplerine bağlı kalarak, firmamızın pazar payını, rekabet gücünü, kalite güvenilirliğini ve karlılığını yapılacak sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmayı,
 • Çevreye duyarlı ve toplumumuza karşı sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizle iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye ulaştırmayı

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Ferhat Tan

kalite politikası
 • Düşük Emisyon

  Hava kirliliğine sebep olan tüm etkenlere karşı maksimum önlemleri alıyoruz.

 • Enerji Tüketimi

  Enerji ve doğal kaynak tüketimlerimizi kontrol altında tutarak en aza indiriyoruz.

 • Geri Dönüşüm

  Tesislerimizde oluşan tüm atıkları ayrı ayrı depoluyor, ilgili birimlere iletiyoruz.

 • Çevrenin Korunması

  Üretimlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi standartlarına göre gerçekleştiriyoruz.

Çevre ve İş Sağlığı

İçinde yaşanabilir bir çevrenin korunması ve personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini sürekli sağlamak için; yürürlükte bulunan yasal şart ve mevzuatlara uymak, çevre ve İş sağlığı yönetim süreçlerimizi risk yönetimi yaklaşımı ile iç ve dış bağlam da göz önünde bulundurularak oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek, sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, paydaşlarımızın çevre ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için tüm çalışanlarımızla katkı sağlamak, çalışanlarımızı; çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vererek bilinçlendirmek, atıklarımızı etkileşiminde olduğu çevreye ve insanımıza zarar vermeden yerinde azaltmak ve kontrollü olarak uzaklaştırmak, enerji ve doğal kaynak tüketimlerimizi kontrol altında tutmak ve azaltmak, çevresel ve iş Sağlığı ve Güvenlik risklerini analiz ederek, çevre ve iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler almak, yatırımlarımızda çevre ve insan güvenliğini ön planda tutmak, kaynaklarımızı yerinde ve tasarruflu kullanarak tüketmek, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yaşadığımız topluma ve çevreye saygılı olmaktır. Çevre Kalite Politikamız açık olarak yayınlanmaktadır.

Enerji

İçerik güncelleniyor.

Ek Dokümanlar

İçerik güncelleniyor.