İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçleri

Doğru işe doğru personel istihdamının gerçekleştirilebilmesi amacı ile; işe alım prosedürümüzde belirtildiği şekilde süreçlerimizi yönetiyoruz. Aday seçiminde belirli test yöntemleri ve kişilik envanteri yapıyoruz. İş görüşmelerinde yetkinlik bazlı yapılandırılmış mülakat tekniği uyguluyoruz.

  • İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçleri

Eğitim Süreci

Firmamıza iş başı yapan her personelimize adaptasyon sürecinin hızlandırılması amacıyla daha önceden programlanmış belirli eğitimler verilmektedir. Her yıl eğitimlerle ilgili kişi başı eğitim saati hedefleri belirlenmektedir. Belirlenen bu hedefler doğrultusunda yıllık eğitim planları düzenlenmektedir. Eğitimler; teknik eğitimler, yönetsel eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri alanlarında yapılmaktadır.

Performans Yönetimi

Firmamızda performans Yönetimi özel yazılımlar sayesinde hedef bazlı ve yetkinlik bazlı uygulanmaktadır. Performans Yönetimi, yarı yıl ve yıl sonu değerlendirmeleri olmak üzere iki dönemde gerçekleşmektedir. Ara değerlendirme dönemlerinde yapılan ikili görüşmelerde üstler astlarına hedeflerin seyri ve temel, teknik ve yönetsel becerilerinin gelişimi ile ilgili geri bildirimler yapmaktadır. Ayrıca ana değerlendirme olan yıl sonunda hedeflere ulaşma derecesi ve performans sonuçları ile ilgili görüşmeler yapılmakta, hedeflerin altında kalan çalışanlara gerekli gelişim programları uygulanmaktadır. Performans yönetimi; eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi, ücret yönetimi gibi diğer insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır.

Kariyer Yönetimi

Her yıl gerçekleşen performans yönetim verileri ve üstlerinin olumlu görüşlerini alan çalışanlarımızın kariyer süreçleri; dikey atama, farklı bir iş ailesine yatay geçiş, farklı bir iş ailesine çapraz terfi şeklinde gerçekleşmektedir.

Ücret Yönetimi

Firmamızda ücret yönetimi; piyasa koşulları, çalışan performansı ve bölümler içerisinde denge unsuru gözetilerek uygulanmaktadır. Ücretlerin artış dönemlerinde piyasa koşulları ve çeşitli kuruluşların yapmış olduğu ücret araştırmalarını da dikkate almaktayız. Bu sayede belirlenen yetkinliklere uygun personelin firmamıza kazanımını hedefliyoruz.

Ödüllendirme ve Ceza

Firmamızda etkin bir öneri ve ödüllendirme sistemi mevcuttur. Çalışanlarımızın vermiş olduğu tüm öneriler ön değerlendirme sonrası öneri kurulunda, kurul üyeleri tarafından değerlendirilmektedir. Uygun görülen önerilere belirli kriterlerde puanlar verilmektedir. Bu puanlar öneri sahibinin puan bankasında birikmektedir. Öneri sahibi dilediği zaman belirli puanlar ile belirlenmiş ödül kataloğundan, puanı kadar ödülü seçebilmektedir.

Firmamızda ceza yönetiminin amacı; uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek, çalışanların uymaları gereken kuralları yükümlülükleri ortaya koymak, yönetmelik kapsamında yer alan kurallara aykırı düşen veya bu kuralları ihlal eden tutum, davranış ve olayların ortaya çıkması durumunda izlenecek süreçleri tanımlamaktır..